Almedalen 5 juli

Besök Fredrika Bremer Förbundets seminarium om “Ojämställda löner” den 5 juli kl. 08.30−10.30. Adress: Nunnegränd 4. Där berättar Islands jämställdhetsminister Þorsteinn Víglundsson om Islands nya lag för jämställda löner och Lena Johansson från Lönelotsarna avslöjar de stora löneskillnaderna mellan kvinnor och män med samma yrke i Sverige. 

Lönelotsarnas nya rapport "Samma yrke − olika lön" finns att ladda ner här. Rapporten visar att det betalar sig sämre att vara kvinna i de flesta yrkena på arbetsmarknaden. Studien jämför löneskillnader mellan kvinnor och män i 366 yrken. I mer än tre fjärdedelar av dem har män högre lön än kvinnor. Studien visar att utbildning lönar sig - men bättre för män. Kvinnors investering i längre utbildning ger betydligt sämre avkastning med flera tusenlappar lägre lön varje månad för samma yrke. Rapporten visar på ett mönster som ständigt upprepas. Kvinnors arbetsinsatser värderas lägre än mäns och kvinnor har lägre lön än män i de flesta yrken på arbetsmarknaden. 

Kontakta Lena Johansson 0707424857 eller Anita Harriman 0705650840 om du vill veta mer om studien.

Har du läst  vår tidigare rapport "76 miljarder − Prislappen för  den strukturella löneskillnaden"?  Rapporten jämför löner i yrken som kan betraktas som likvärdiga vad gäller till exempel utbildning och ansvar och visar att yrken där kvinnor är i majoritet systematiskt värderas och betalas lägre än yrken med liknande kvalifikationskrav som innehas av män.

 

Rätt lön på rätt sätt

Lönelotsarna hjälper sedan 2005 företag och organisationer inom lönebildningsområdet. Utgångspunkten är alltid företagets eller organisationens verksamhet, den egna lönepolitiken, samverkan och lagens krav på jämställda löner.

Lönekartläggning är en metod för att nå jämställda löner. Från 2017 måste alla arbetsgivare göra en årlig lönekartläggning och de som har tio eller fler anställda ska dessutom dokumentera arbetet. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Men allt fler arbetsgivare har också insett att lönekartläggning är ett effektivt verktyg i det övergripande personalarbetet. Genom att synliggöra kraven i olika yrken går det att skapa en systematik och struktur för arbetet med rekrytering, kompetensutveckling samt löne- och medarbetarsamtal.  

Här kan du läsa mer om våra tjänster. Eller kontakta oss redan idag för ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan hjälpa er organisation.