Lönekartläggning och arbetsvärdering är effektiva verktyg i lönesättningen

Lönekartläggning är en metod för att nå jämställda löner. Från 2017 ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år och arbetsgivare med tio eller fler anställda ska dokumentera arbetet. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Visste du att lönekartläggning också är ett effektivt verktyg i personalarbetet? Genom arbetsvärdering och löneanalys synliggörs kraven i olika yrken. Det ger underlag för ett sammanhållet arbete med rekrytering, löne- och medarbetarsamtal så att löner sätts utifrån kompetens och prestation och bidrar till måluppfyllelse och goda resultat.

Lönelotsarna erbjuder konsulttjänster inom lönebildningsprocessens samtliga led. Utgångspunkten är alltid företagets eller organisationens verksamhet, den egna lönepolitiken, samverkan och diskrimineringslagens krav på sakligt grundade löner.

Vi bistår våra kunder med att kartlägga och analysera lönerna i lika och likvärdiga yrken. Vi hjälper till med dokumentation av arbetet och handlingsplan för justering av eventuella löneskillnader som kan ha samband med kön.  Vi kvalitetssäkrar lönepolicy och löneprocess utifrån diskrimineringslagens krav på sakligt grundade löner.

Lönelotsarna använder Diskrimineringsombudsmannens kostnadsfria verktyg Analys Lönelots, skräddarsyr det till verksamhet en och utbildar de som deltar i arbetet. Vår metod innebär att när projektet är genomfört har också de kunskaper, den struktur och systematik som krävs överförts till organisationen. 


Nyheter

76 miljarder per år är summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken i Sverige. Det visar Lönelotsarnas studie som är den första som gjorts där löner jämförs i yrken som kan betraktas som likvärdiga vad gäller utbildning, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.  Rapporten visar bland annat att genomsnittslönen i yrken där en majoritet kvinnor arbetar är 28 600 kronor, jämfört med 33 900 kronor i yrken där en majoritet män arbetar en skillnad på 5 300 kronor varje månad. Rapporten har tagits fram som ett bidrag till debatten om de strukturella löneskillnaderna på arbetsmarknaden och kan laddas ner här.