vi lotsar dig genom lönekartläggningen!

Lönelotsarna erbjuder ett unikt och kvalitetssäkrat stöd i arbetet med lönekartläggningar enligt diskrimineringslagens krav.
Vi har lång och djup erfarenhet från arbete med alla delar inom lönebildningen.

Vi erbjuder

  • Expertstöd i hela eller delar av lönekartläggningen

  • Utbildning, rådgivning och handledning

  • Det kostnadsfria verktyget Analys Lönelots inklusive teknisk support

  • Rapporter och referensmaterial

Ladda ner verktyget analys lönelots

Lönelotsarna tillhandahåller verktyget Analys Lönelots för arbetsvärdering och lönekartläggning utan kostnad.
Verktyget är lätt att anpassa till din verksamhet och möter alla lagstiftningens krav. Du installerar verktyget lokalt och ni äger själva all er information under och efter lönekartläggningen.


Aktuellt

myndigheter brister
när det gäller lönekartläggning

Staten som arbetsgivare förväntas vara ett föredöme när det gäller att sätta jämställda löner men Lönelotsarnas senaste rapport visar att löneskillnaderna inom staten följer samma systematik som övriga arbetsmarknaden. Oavsett om vi studerar samma yrken eller likvärdiga yrken, ålder eller utbildningsnivå, är mönstret tydligt. Kvinnor tjänar mindre än män inom de flesta yrken.

Fackförbundet ST:s tidning Publikt har kartlagt hur de större myndigheterna uppfyller lagstiftningens krav på lönekartläggning. I sitt nummer 5/2019 redovisas att flertalet av de trettio största myndigheterna inte lever upp till lagkravet. Bara sju av dem har gjort vad som krävs och i rätt tid.

Bristen på kunskap och analys i myndigheterna är en bidragande faktor till ojämställda löner och lönekartläggning är en effektiv metod att upptäcka och åtgärda detta.

Det är bara att sätta igång!

rapporter

Läs mer om  Strukturella löneskillnader   i våra rapporter.

Läs mer om Strukturella löneskillnader
i våra rapporter.

öppna utbildningar

Lönelotsskola – kurs i lönekartläggning Lär dig göra egna lönekartläggningar!   Du är varmt välkommen till  Lönelotsarnas fortsättningskurs i lönekartläggningar!   I halvdagsutbildningen får du en fördjupad kunskap för att kunna genomföra en väl genomarbetad lönekartläggning i din organisation. Vi går igenom de vanligaste utmaningarna i processen, gör en djupdykning i arbetsvärderingsmomentet och tittar på hur ni kan dokumentera arbetet samt upprätta en god åtgärdsplan. Du får också möjlighet att ställa alla de frågor du har.  Nästa kurstillfälle är den 21 november.

Lönelotsskola – kurs i lönekartläggning
Lär dig göra egna lönekartläggningar!

Du är varmt välkommen till Lönelotsarnas fortsättningskurs i lönekartläggningar!
I halvdagsutbildningen får du en fördjupad kunskap för att kunna genomföra en väl genomarbetad lönekartläggning i din organisation. Vi går igenom de vanligaste utmaningarna i processen, gör en djupdykning i arbetsvärderingsmomentet och tittar på hur ni kan dokumentera arbetet samt upprätta en god åtgärdsplan. Du får också möjlighet att ställa alla de frågor du har.
Nästa kurstillfälle är den 21 november.