vi lotsar dig genom lönekartläggningen!

Lönelotsarna är ett nätverk med experter på lönekartläggning och arbetsvärdering. Vi erbjuder utbildningar och stöd för hela eller delar av lönekartläggningen och som experter vid utredningar och forskningsuppdrag. Lönelotsarna har stöttat organisationer och företag i deras arbete för jämställda löner sedan 1990-talet. Vi har utvecklat de metoder som ligger till grund för dagens verktyg för jämställda löner.

Vår djupa och breda erfarenhet medför att vi kan ge våra kunder ett unikt stöd i det viktiga arbetet med lönekartläggning. Vi erbjuder paketlösningar för den årliga lönekartläggningen utifrån varje verksamhets behov. Vi kan även utbilda HR-funktionen så att ni nästa gång kan göra lönekartläggning själva.

Kontakta oss för en offert!

vi använder Analys Lönelots!

Lönelotsarna erbjuder idag det kostnadsfria verktyget Analys Lönelots för arbetsvärdering och lönekartläggning. Vi tog över verktyget från Diskrimineringsombudsmannen 2018 och har utvecklat det med alla de funktioner som krävs vid en lönekartläggning enligt diskrimineringslagen.

Läs mer och ladda ned verktyget: