2018-02-06 Lönelotsarna på forum jämställdhet

Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens som i år arrangeras i Karlstad. Den 6 februari kl. 13 håller Marie Trollvik från Lönelotsarna ett seminarium om hur den nya lagstiftningen kan användas för att utveckla lönekartläggningen och skapa systematik och struktur i arbetet med rekrytering, kompetensutveckling, löne- och medarbetarsamtal. 

2017-08-25 Samma yrke -olika lön

Kön bestämmer lön. Det gäller fortfarande i de flesta yrken på den svenska arbetsmarknaden. I Lönelotsarnas senaste  studie jämförs löneskillnader mellan kvinnor och män i 366 yrken. I mer än tre fjärdedelar av dem har män högre lön än kvinnor. Studien visar att utbildning lönar sig - men bättre för män. Kvinnors investering i längre utbildning ger betydligt sämre avkastning med flera tusenlappar lägre lön varje månad för samma yrke. Rapporten visar på ett mönster som ständigt upprepas. Kvinnors arbetsinsatser värderas lägre än mäns och kvinnor har lägre lön än män i de flesta yrken på arbetsmarknaden.  

2017-06-25 ISlands jämställdhetsminister och Lönelotsarna till almedalen 5 juli

Islands jämställdhetsminister Þorsteinn Víglundsson kommer till Almedalen och berättar om Islands nya lag för jämställda löner påFredrika Bremer Förbundets seminarium som har fokus på de ojämställda lönerna. Seminariet inleds med lansering av Lönelotsarnas nya rapport "Samma yrke-olika lön". Plats: Nunnegränd 4, Visby. Tid: 5 juli 08.30-10.30

Medverkande:
Þorsteinn Víglundsson, social- och jämställdhetsminister Island
Lena Johansson, Lönelotsarna
Veronica Magnusson, Vision
Linda Palmetzhofer, Handelsanställdas förbund
Moderator: Louise Lindfors, ordförande Fredrika Bremer Förbundet

2017-04-04 Norska kvinnor tjänar 14 procent mindre än män

Det visar en ny studie från norska Statistisk Sentralbyrå (SSB). Löneskillnaderna är störst bland heltidsanställda och på högre utbildningsnivåer och skillnaden kvarstår, oavsett hur många faktorer man justerar för. Dagens Näringsliv har sammanfattat de viktigaste slutsatserna.

2017-03-15 Avhandling om Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män

Lena Svenaeus, arbetsrättsjurist och tidigare jämställdhetsombudsman, forskar kring jämställda löner. Hennes avhandling visar att lagstiftningen fungerat som en fasad som ger sken av att respektera likalöneprincipen, medan den i verkligheten har upprätthållit och förstärkt den gamla ordningen. Under de 37 år som gått sedan den första svenska jämställdhetslagen 1980 har bara tio fall av lönediskriminering på grund av kön avgjorts i arbetsdomstolen. 

2017-02-21 Så ska löneskillnaderna på Island elimineras

På Island har fackförbund, arbetsgivarorganisationer och regering djupdykt i frågan om hur löneskillnaderna ska utrotas. De har utvecklat en lika lön-standard; ett sätt för arbetsgivare att rätta till lönediskriminering och certifieras. Nu vill landets nya jämställdhetsminister göra standarden obligatorisk för alla större arbetsplatser. Läs mer på www.nikk.no/nyheter.

2017-01-24 Prislappen för den strukturella löneskillnaden

76 miljarder per år är summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken i Sverige. Det visar Lönelotsarnas studie som är den första som gjorts där löner jämförs i yrken som kan betraktas som likvärdiga vad gäller utbildning, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden. 
Rapporten visar bland annat att genomsnittslönen i yrken där en majoritet kvinnor arbetar är 28 600 kronor, jämfört med 33 900 kronor i yrken där en majoritet män arbetar en skillnad på 5 300 kronor varje månad. Rapporten har tagits fram som ett bidrag till debatten om de strukturella löneskillnaderna på arbetsmarknaden och kan laddas ner här.  Se även debattartikel i Svenska Dagbladet .

2017-01-05 Nyheter i Diskrimineringslagen från 1 januari 2017

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år och arbetsgivare med minst 10 anställda ska dokumentera arbetet. Bestämmelser och praxis om löner med mera ingår också som ett av områdena i det övergripande ramverket för arbetet med aktiva åtgärder. Det betyder att arbetsgivare ska undersöka (1), analysera (2), vidta åtgärder (3) och följa upp (4) detta område för alla diskrimineringsgrunderna.
I lönekartläggningen ska även löneskillnader mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, men som har lägre krav och högre lön, omfattas av arbetsgivarens bedömning. Länk till diskrimineringslagen.

2016-12-28 Lönelotsarna lanserar ny hemsida

Lönelotsarna är ett nätverk av experter på löner, arbetsvärdering och diskrimineringslagstiftningen som funnits sedan 2005. Verksamheten har legat nere några år, men nu satsar vi igen! Följ oss på www.lonelotsarna.se.