analys lönelots - en snabb och smidig metod

Analys Lönelots är ett kostnadsfritt verktyg för lönekartläggning med ursprung i ett av de första könsneutrala arbetsvärderingssystem som togs fram i Sverige på 1990-talet inom ett forskningsprogram på Arbetslivsinstitutet av Anita Harriman och Carin Holm. Verktyget utvecklades vidare hos Jämställdhetsombudsmannen. Det har tillhandahållits av Diskrimineringsombudsmannen fram till år 2018 varefter Lönelotsarna fick möjlighet att ta över verktyget.

Vi har vidare utvecklat Analys Lönelots som nu har alla funktioner som krävs vid en lönekartläggning enligt diskrimineringslagen. Verktyget är enkelt att anpassa till olika verksamheter.

  • Var lagras data?

  • Jag kan inte ladda ner Analys Lönelots.

  • Jag har problem med att ladda ner lönefilen.

Svar på dessa frågor och många fler får du här:

 
 

Analys Lönelots består av två delar

Ett arbetsvärderingssystem för att bedöma vilka arbeten som är likvärdiga.

Ett lönekartläggningsverktyg som ger de tabeller och diagram som behövs för att kartlägga och analysera löner i lika och likvärdiga arbeten.

En handbok till Analys Lönelots visar steg för steg hur man gör en lönekartläggning enligt diskrimineringslagens bestämmelser och hur man anpassar arbetsvärderingssystemet till den egna verksamheten. Läs mer här.