Föreningen Lönelotsarna är en ideell förening som har till ändamål att verka för jämställda löner genom

  • att sprida kunskap, bilda opinion och utveckla metoder,
  • att utgöra en plattform för erfarenhetsutbyte och samarbete för aktörer som yrkesmässigt använder lönekartläggningsverktyget Analys Lönelots,
  • att tillhandahålla och utveckla verktyget Analys Lönelots och
  • att driva webbplatsen www.lonelotsarna.se.

Vill du veta mer om den ideella föreningen? Kontakta marie.trollvik@lonelotsarna.se.

 

Lönelotsarna_loggasymbol.jpg