här hittar du

Rapporter

Här finns de rapporter som Lönelotsarna har tagit fram. Du hittar också Analys Lönelots Handbok och Systembok om Arbetsvärdering.

Test

Här kan du testa hur din verksamhet arbetar med jämställd lönesättning. Du kan också testa att arbetsvärdera ditt eget eller ett annat arbete.

Vad säger lagen?

Här finns utdrag ur lagtexten om lönekartläggning.


Rapporter

 

strukturella löneskillnader - en (o)fullständig bild av löneskillnader 2018
med fördjupning i statlig sektor

För andra året i rad har expertgruppen Lönelotsarna kartlagt och analyserat de strukturella löneskillnaderna. Det finns ett systematiskt mönster på hela arbetsmarknaden: Kvinnodominerade yrken har lägre lön trots lika höga krav i arbetet. Staten som borde vara ett föredöme är inget undantag. Löneskillnaden mellan kvinnodominerade och likvärdiga yrken i sektorn är över fyrtiotusen kronor om året. Den feministiska regeringen och samarbetspartierna måste infria sina löften från valrörelsen och uppvärdera kvinnors arbete.


 

Strukturella löneskillnader - en (o)fullständig bild av löneskillnader 2017

Som enda aktör i Sverige beräknar Lönelotsarna varje år det strukturella lönegapet på hela arbetsmarknaden. Genom att värdera kraven i arbetet för de flesta yrkena på svensk arbetsmarknad har vi kunnat dela in dem i grupper av likvärdiga arbeten och jämföra lönerna. Årets rapport visar att lönerna i kvinnodominerade yrken i genomsnitt är hela 14 procent lägre än i andra jämförbara yrken. De stora löneskillnaderna beror med andra ord på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns.


Samma yrke - olika lön

Kön bestämmer lön. Det gäller fortfarande i de flesta yrken på den svenska arbetsmarknaden. I Lönelotsarnas senaste studie jämförs löneskillnader mellan kvinnor och män i 366 yrken. I mer än tre fjärdedelar av dem har män högre lön än kvinnor. Studien visar att utbildning lönar sig - men bättre för män. Kvinnors investering i längre utbildning ger betydligt sämre avkastning med flera tusenlappar lägre lön varje månad för samma yrke. Rapporten visar på ett mönster som ständigt upprepas. Kvinnors arbetsinsatser värderas lägre än mäns och kvinnor har lägre lön än män i de flesta yrken på arbetsmarknaden. 


Priset för strukturella löneskillnader

76 miljarder per år är summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken i Sverige. Det visar Lönelotsarnas studie som är den första som gjorts där löner jämförs i yrken som kan betraktas som likvärdiga vad gäller utbildning, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.  Rapporten visar bland annat att genomsnittslönen i yrken där en majoritet kvinnor arbetar är 28 600 kronor, jämfört med 33 900 kronor i yrken där en majoritet män arbetar en skillnad på 5 300 kronor varje månad. Rapporten har tagits fram som ett bidrag till debatten om de strukturella löneskillnaderna på arbetsmarknaden och kan laddas ner här.


ANALYS LÖNELOTS HANDBOK

I handboken kan du läsa om de olika stegen för att kunna göra en lönekartläggning enligt diskrimineringslagens bestämmelser.


ANALYS LÖNELOTS ARBETSVÄRDERING

I boken kan du läsa om hur man anpassar arbetsvärderingssystemet till den egna verksamheten.