strukturella löneskillnader - en (o)fullständig bild av löneskillnader 2017

Som enda aktör i Sverige beräknar Lönelotsarna varje år det strukturella lönegapet på hela arbetsmarknaden. Genom att värdera kraven i arbetet för de flesta yrkena på svensk arbetsmarknad har vi kunnat dela in dem i grupper av likvärdiga arbeten och jämföra lönerna. Årets rapport visar att lönerna i kvinnodominerade yrken i genomsnitt är hela 14 procent lägre än i andra jämförbara yrken. De stora löneskillnaderna beror med andra ord på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns.

 

Under 2017 har vi gett ut två rapporter som har presenterats i flera sammanhang och fått stor uppmärksamhet. Rapporterna har publicerats i samarbete med Sveriges Kvinnolobby och Fredrika Bremer Förbundet.

Samma yrke olika lön

Kön bestämmer lön. Det gäller fortfarande i de flesta yrken på den svenska arbetsmarknaden. I Lönelotsarnas senaste studie jämförs löneskillnader mellan kvinnor och män i 366 yrken. I mer än tre fjärdedelar av dem har män högre lön än kvinnor. Studien visar att utbildning lönar sig - men bättre för män. Kvinnors investering i längre utbildning ger betydligt sämre avkastning med flera tusenlappar lägre lön varje månad för samma yrke. Rapporten visar på ett mönster som ständigt upprepas. Kvinnors arbetsinsatser värderas lägre än mäns och kvinnor har lägre lön än män i de flesta yrken på arbetsmarknaden. 

 

Priset för strukturella löneskillnader

76 miljarder per år är summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken i Sverige. Det visar Lönelotsarnas studie som är den första som gjorts där löner jämförs i yrken som kan betraktas som likvärdiga vad gäller utbildning, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.  Rapporten visar bland annat att genomsnittslönen i yrken där en majoritet kvinnor arbetar är 28 600 kronor, jämfört med 33 900 kronor i yrken där en majoritet män arbetar en skillnad på 5 300 kronor varje månad. Rapporten har tagits fram som ett bidrag till debatten om de strukturella löneskillnaderna på arbetsmarknaden och kan laddas ner här.

 

Analys Lönelots handbok

I handboken kan du läsa om de olika stegen för att kunna göra en lönekartläggning enligt diskrimineringslagens bestämmelser.

 

Analys Lönelots Arbetsvärdering

I boken kan du läsa om hur man anpassar arbetsvärderingssystemet till den egna verksamheten.

 

vad säger lagen

Utdrag ur diskrimineringslagen (2008:567)