vi lotsar dig genom lönekartläggningen!

Lönelotsarna är ett nätverk av experter på lönebildning. Vi erbjuder stöd och utbildning med fokus på lönekartläggning och arbetsvärdering.

Lönelotsarna har hjälpt organisationer och företag i deras arbete för jämställda löner sedan 1990-talet. Vi har utvecklat de metoder som ligger till grund för dagens verktyg för jämställda löner och medverkar som experter vid olika utredningar och forskningsuppdrag.

Vår djupa och breda erfarenhet medför att vi kan ge våra kunder ett unikt stöd i det viktiga arbetet med lönekartläggning. Vi erbjuder paketlösningar för den årliga lönekartläggningen utifrån varje verksamhets behov. Vi kan även utbilda HR-funktionen så att ni nästa gång kan göra lönekartläggning själva.

Kontakta oss för en offert!

lönelotsarna har fått arbetslivs- och demokratipris

Föreningen Lönelotsarna får Fackförbundet ST:s arbetslivspris 2018 för sitt ambitiösa arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner mellan olika yrken och branscher. Det kunskapsunderlag de bidrar med är mycket värdefullt för organisationer och partsföreträdare som arbetar för en jämställd och saklig lönesättning, kommenterade ST:s ordförande Britta Lejon. Läs mer här.


vi använder Analys Lönelots!

Lönelotsarna erbjuder det kostnadsfria verktyget Analys Lönelots för arbetsvärdering och lönekartläggning. Vi tog över verktyget från Diskrimineringsombudsmannen 2018 och har utvecklat det med alla de funktioner som krävs vid en lönekartläggning enligt diskrimineringslagen.

Läs mer och ladda ned verktyget: