Varför lönekartläggning?

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare årligen göra en lönekartläggning. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i löne- och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

 

Lagstiftningens krav

Enligt lagen ska arbetsgivare kartlägga och analysera:

  • Bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor.

  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika.

  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt.

  • Arbetsgivare med tio eller fler anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggningen.

Se utdrag ur lagen här.


Fler användningsområden

Det finns fler fördelar med att göra en lönekartläggning. För att rekrytera och behålla kompetent personal är det viktigt att medarbetare vet att lönesättningen är transparant och sakligt motiverad. Att kunna visa upp en lönekartläggning blir ett bevis på att ni arbetar aktivt för jämställda löner. Lönekartläggningens olika steg kan också fungera som ett värdefullt underlag till arbetsgivarens processer med lönerevision, lönestruktur, kompetenskartläggning och nyrekrytering.


Ett sätt att komma åt osakliga löneskillnader

Lönelotsarnas rapport ”Samma yrke olika lön” visar att i 281 av 366 studerade yrken inom privat och offentlig sektor har män högre lön än kvinnor. Som enda aktör i Sverige beräknar Lönelotsarna också varje år det strukturella lönegapet på hela arbetsmarknaden.  Lönekartläggningar har visat sig vara ett av de mest effektiva sätten att komma åt löneskillnader mellan kvinnor och män på en arbetsplats. Du kan också vara med och bidra till att stänga lönegapet genom att säkerställa att ni inte har osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i er organisation.


Lönelotsarna hjälper dig!

Av Lönelotsarna kan du få hjälp att genomföra lönekartläggningen i din organisation. Våra erfarna konsulter kan genomföra hela eller delar av lönekartläggningen. Vi kan även stödja dig genom handledning eller utbildning i ditt arbete med lönekartläggningen.

Genom en väl beprövad metodik och den samlade erfarenheten bland Lönelotsarna, är du i trygga händer och kan känna dig säker på att du får en lönekartläggning av god kvalité som uppfyller alla lagstiftningens krav. Lönelotsarna har varit ledande i utvecklingen av metoder för lönekartläggning under 30 år. Vi är dessutom den enda aktören på marknaden som erbjuder ett kostnadsfritt verktyg.

Se mer om vårt erbjudande här.

Läs mer och ladda ner verktyget Analys Lönelots här.