Under våren 2017 utvecklar vi Lönelotsskolan som riktar sig till konsulter, HR-personer, chefer och fackliga företrädare. Målet är att deltagarna efter examination självständigt kan genomföra eller fullgöra sin samverkansroll i en lönekartläggning.

Utbildningen kommer att ha teoretiska moment kring:

  • diskrimineringslagstiftningen
  • arbetsvärdering med Analys Lönelots systemstöd
  • att tolka och förstå lönestatistik

Under utbildningstiden genomförs en lönekartläggning med handledning av Lönelotsarna.

Ta gärna kontakt med oss om du är intresserad av att delta i en pilotomgång! Eller håll utkik på vår hemsida efter datum för första utbildningsomgång.