Under våren 2017 utvecklar vi Lönelotsskolan som ska rikta sig till konsulter, HR personer, chefer och fackliga företrädare. Målet är att erbjuda utbildning i hela lönekartläggningsprocessen så att deltagarna efter examination självständigt kan genomföra eller medverka i en lönekartläggning. Utbildningen kommer innehålla teoretiska moment kring diskrimineringslagstiftningen, arbetsvärdering med Analys Lönelots, hur man förstår och tolkar lönestatistik samt handledd träning i hur man genomför en lönekartläggning. Ta gärna kontakt med oss om du är intresserad av att delta i en pilotomgång!