Det är vi som är Lönelotsarna!

Tillsammans har vi 50 års erfarenhet av att arbeta med jämställda löner. Här kan du läsa mer om oss som arbetar som Lönelotsar.

Önskar du en offert? Eller har du andra frågor eller funderingar. Kontakta oss!  Tel.  0708 741229

Epost: info@lonelotsarna.se


 
_R1A6729.jpg
 

Marie Trollvik

Marie är ansvarig för konsultnätverket och Lönelotsskolan och erbjuder utbildning, processledning och handledning i lönekartläggning. Marie har bred erfarenhet från chefsjobb i såväl näringsliv som förvaltning. Hon har lett flera av Sveriges stora jämställdhetssatsningar; Women to the Top och European Project on Equal Pay för JämO. Hon var chef för regeringens och SKL:s satsning Program för hållbar jämställdhet inom kommuner och landsting. Marie driver i dag konsultnätverket Lönelotsarna och företaget Trollvik Resurs AB. 

 

Anita Harriman 

Anita Harriman är expert på arbetsvärdering och löneanalys.  Hon har ansvarat för lönepolitiskt utvecklingsarbete bland annat på Arbetslivsinstitutet, JämO och inom fackföreningsrörelsen. Hon har publicerat ett flertal skrifter om metoder för könsneutral lönebildning och individuell lönesättning och är en av konstruktörerna bakom Analys Lönelots. 

 

Lena Johansson

Lena Johansson är expert på jämställdhetsstatistik med en bakgrund från Statistiska Centralbyrån och regeringskansliet. Hon har medverkat i en mängd statliga utredningar och författat skrifter om jämställda löner. Hon har också utvecklat indikatorerna som används för att följa upp jämställdhetspolitiken.