Det är vi som är Lönelotsarna!

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med jämställda löner. Här kan du läsa mer om oss och om den ideella föreningen Lönelotsarna.

Önskar du en offert? Eller har du andra frågor eller funderingar. Kontakta oss!  Tel.  0708 741229

Epost: info@lonelotsarna.se


 
Anita Harriman Ny.jpg
 
Lena Johansson Ny.jpg
 
Ulf Larsson.jpg
 
Matilda.jpg
 
sara vit Ny.jpg
 
Arne Nilsson.jpg

Marie Trollvik

Marie är ansvarig för konsultnätverket och ordförande i den ideella föreningen. Marie erbjuder utbildning, processledning och handledning i lönekartläggning. Marie har bred erfarenhet från chefsjobb i såväl näringsliv som förvaltning. Hon har lett flera av Sveriges stora jämställdhetssatsningar; bl.a. Women to the Top och European Project on Equal Pay för JämO. Hon var chef för regeringens och SKL:s satsning Program för hållbar jämställdhet inom kommuner och landsting. Marie driver företaget Trollvik Resurs AB. 

 

Anita Harriman

Anita är expert på arbetsvärdering och löneanalys.  Hon har ansvarat för lönepolitiskt utvecklingsarbete bland annat på Arbetslivsinstitutet, JämO och inom fackföreningsrörelsen. Hon har publicerat ett flertal skrifter om metoder för könsneutral lönebildning och individuell lönesättning och är en av konstruktörerna bakom Analys Lönelots. 

 

Lena Johansson

Lena är expert på jämställdhetsstatistik med en bakgrund från Statistiska centralbyrån och regeringskansliet. Hon har medverkat i en mängd statliga utredningar och författat skrifter om jämställda löner. Hon har också utvecklat indikatorerna som används för att följa upp jämställdhetspolitiken.

 

Ulf Larsson

Ulf stödjer organisationer i utveckling och hantering av lönebildning, löneprocess, individuell lönesättning och lönekartläggning. Han har publicerat skrifter om tillämpningen av individuell lönesättning. Han har en bakgrund som lärare och driver Marknadsutbildningar AB sedan 1995.

 

Matilda andersson

Matilda är föreläsare och konsult och hjälper dagligen chefer, HR och ledning med utbildning och stöd kring aktiva åtgärder, där lönekartläggning ingår. Hon är jämställdhetsstrateg och har lång erfarenhet av att själv ha arbetat praktiskt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom organisationer och på arbetsplatser.
Sedan 2013 driver hon företaget Matilda Andersson Consulting.

 

sara jonasson ginters

Sara är konsult inom verksamhetsutveckling med fokus på strategiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Hon har en mångsidig bakgrund från IT-branschen där hon bland annat arbetat som chef och med verksamhetsutveckling och förändringsledning. Sara erbjuder stöd i arbetet med lönekartläggningar och också gällande frågor som rör mångfaldssäkrad rekrytering, inkluderande organisationer och arbetsmiljö, diskrimineringslagen och hur organisationer bäst arbetar utifrån lagkraven m.m.

 

Arne Nilsson

Arne har ansvar för supporten på verktyget Analys Lönelots. Det är ett uppdrag han har haft sedan programmet lanserades, både via JämO, DO och nu Lönelotsarna. Arne arbetar som IT-ansvarig på konserthuset i Göteborg.