Våra tjänster

Lönelotsarna erbjuder stöd med lönekartläggningar och individuell lönesättning.

 

Expertstöd genom hela eller delar av lönekartläggningen

Vi kan hjälpa till med:

  1. Planering av arbetet

  2. Arbetsvärdering

  3. Analys av lönebestämmelser

  4. Löneanalys av lika och likvärdiga arbeten

  5. Dokumentation och åtgärdsplan

Vi arbetar med verktyget Analys Lönelots som är det enda kostnadsfria verktyget på marknaden. Verktyget är anpassningsbart efter hur din verksamhet ser ut och möter alla lagstiftningens krav. Ni äger själva all er information under och efter lönekartläggningens gång.

Vi erbjuder paketpriser. Kontakta oss för en offert!


Rådgivning och handledning

Vill ni genomföra lönekartläggningen på egen hand men behöver rådgivning? Lönelotsarna kan ge er stöd och handledning utifrån era behov över telefon eller vid ett personligt möte.


Individuell lönesättning

Hela  organisationen behöver ha kunskap om på vilka grunder lönen sätts och hur det går till. Vi kan hjälpa er att utveckla:

  • Lönepolicy med riktlinjer

  • Tydlig årscykel som beskriver löneprocessen under året

  • Lönekriterier som är verksamhetsbaserade och kommunicerade

  • Dokument för medarbetar- och lönesamtal


Utbildningar

Lönelotsarna erbjuder också öppna utbildningar, se nedan för våra planerade kurser under 2019.

21 november: Lönelotsskolan – fortsättningskurs i lönekartläggning

 

Vill du att vi kommer till ditt företag eller arbetsplats och utbildar er? Kontakta oss då för en offert.