Lönelotsarna skräddarsyr lönekartläggningsverktygen till er verksamhet och utbildar de som ska delta i arbetet. Vår metod innebär att när projektet är genomfört har också de kunskaper, den struktur och systematik som krävs för en lönekartläggning och dokumentation av arbetet för jämställda löner överförts till organisationen.

Du kan anlita oss för enstaka utbildningsdagar, processtöd, processledning, projektledning, och handledning

 

Föreläsningar

Lönelotsarna föreläser om jämställdhet, lönesättning och jämställdhetsintegrering för chefer och andra som vill öka sina kunskaper på området.

 

Lönekartläggning

Lönelotsarna använder DO:s verktyg för arbetsvärdering och lönekartläggning. Vi skräddarsyr verktygen till verksamheten och utbildar de som ska delta i arbetet. 

Arbetsvärdering

Arbetsvärdering är en systematisk metod för att bestämma krav och svårigheter i olika yrken. Metoden ger underlag för att bedöma om yrken som är olika ändå är likvärdiga när man summerar kraven.