Arbetsvärdering är en systematisk metod för att bestämma krav och svårigheter i olika yrken. Metoden ger underlag för att bedöma om yrken som är olika ändå är likvärdiga när man summerar kraven. Det är inte en objektiv vetenskap utan ett sätt att systematisera arbetskrav och synliggöra värderingar.

Lönelotsarna använder Analys Lönelots som verktyg för arbetsvärdering. Analys Lönelots är uppbyggd med utgångspunkt i Diskrimineringslagens definition av likvärdiga arbeten. Systemet är en grundmodell med faktorer, aspekter, nivåer och viktning av faktorer som ska anpassas till varje arbetsgivare. Tack vara Lönelotsarnas breda erfarenhet från olika sektorer och branscher, kan vi snabbt och enkelt hjälpa er att anpassa verktyget till er arbetsplats och organisation.

Ett datorstöd till Analys Lönelots finns kostnadsfritt att ladda ner från Diskrimineringsombudsmannens webbplats.