2019-09-09 Myndigheter brister när det gäller lönekartläggning

Staten som arbetsgivare förväntas vara ett föredöme när det gäller att sätta jämställda löner men Lönelotsarnas senaste rapport visar att löneskillnaderna inom staten följer samma systematik som övriga arbetsmarknaden. Oavsett om vi studerar samma yrken eller likvärdiga yrken, ålder eller utbildningsnivå, är mönstret tydligt. Kvinnor tjänar mindre än män inom de flesta yrken.

Fackförbundet ST:s tidning Publikt har kartlagt hur de större myndigheterna uppfyller lagstiftningens krav på lönekartläggning. I sitt senaste nummer redovisas att flertalet av de trettio största myndigheterna  inte lever upp till lagkravet. Bara sju av dem har gjort vad som krävs och i rätt tid. Det innebär att de flesta statsanställda har en arbetsgivare som brutit mot reglerna.

Bristen på kunskap och analys i myndigheterna är en bidragande faktor till ojämställda löner och lönekartläggning är en effektiv metod att upptäcka och åtgärda detta.  Det är bara att sätta igång!

 

2019-06-27 Sveriges Kvinnolobby, Lönelotsarna och Fackförbundet ST i gemensam debattartikel i Aftonbladet om strukturella löneskillnader

Det finns ett systematiskt mönster på hela arbetsmarknaden: Kvinnodominerade yrken har lägre lön trots lika höga krav i arbetet. Staten som borde vara ett föredöme är inget undantag. Löneskillnaden mellan kvinnodominerade och likvärdiga yrken i sektorn är över fyrtiotusen kronor om året. Den feministiska regeringen och samarbetspartierna måste infria sina löften från valrörelsen och uppvärdera kvinnors arbete. Se debattartikeln.

 

2019-05-16 Utbildning i lönekartläggning

Har du genomfört lönekartläggningar tidigare men känner att du behöver lite mer kunskap och lite mer stöd? Då är du varmt välkommen till Lönelotsarnas fördjupningskurs i lönekartläggning den 16 maj i Stockholm!
I halvdagsutbildningen får du en fördjupad kunskap för att kunna genomföra en väl genomarbetad lönekartläggning i din organisation. Vi går igenom de vanligaste utmaningarna i processen, gör en djupdykning i arbetsvärderingsmomentet och tittar på hur ni kan dokumentera arbetet samt upprätta en god åtgärdsplan. Du får också möjlighet att ställa alla frågor du har. Anmäl dig här!

 

2019-03-08 Marie Trollvik pratar jämställda löner på Fackförbundet ST

Marie Trollvik berättade för Fackförbundet ST:s ombudsmän hur de kan bidra till jämställda löner i sina organisationer. Presentationen filmades och kommer att finnas på ST:s webbinarium.

 

2019-01-31 Lönelotsarna på Forum Jämställdhet

Marie Trollvik kommer att leda metodverkstaden Upptäck löneskillnader: Lika och likvärdiga arbeten.

 

2018-12-17 Vårt arbetslivs- och demokratipris

Föreningen Lönelotsarna får Fackförbundet ST:s arbetslivspris 2018 för sitt ambitiösa arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner mellan olika yrken och branscher. Det kunskapsunderlag de bidrar med är mycket värdefullt för organisationer och partsföreträdare som arbetar för en jämställd och saklig lönesättning, kommenterade ST:s ordförande Britta Lejon. Läs mer här.

 

2018-12-17 Lönelotsarna får ST:s arbetslivspris

Föreningen Lönelotsarna och dess grundare och frontfigurer Anita Harriman, Lena Johansson och Marie Trollvik tilldelas ST:s arbetslivspris 2018. “Det här priset är en enorm kick för oss, och hedrande” säger Marie Trollvik, som är föreningens ordförande. Läs mer i Publikt.

 

2018-11-22 Kurs i att göra lönekartläggning

Lär dig göra egna lönekartläggningar! I en halvdagsutbildning får du lära dig allt du behöver veta för att kunna genomföra en lönekartläggning i din egen organisation. Vi går igenom lagkraven, lönekartläggningens olika delar, arbetsvärdering, skillnaden mellan lika och likvärdiga arbeten, hur man gör en analys av löneskillnader, verktyget Analys Lönelots och du får möjlighet att testa dina nya kunskaper genom olika övningar. Du får också möjlighet att ställa alla de frågor du har.
Kursen hålls i Folkuniversitetets lokaler, Kungstensgatan 45, Stockholm. Priset är 2 995 kr exkl. moms per person.

 

2018-08-10 Lönelotsarna deltar i Fredrika Bremer Förbundets årliga seminarium i Apelryd

Den 10 augusti deltar Lena Johansson i Fredrika Bremer Förbundets årliga seminarium i Apelryd. Årets tema är "Utbildning och jämställdhet". Hon presenterar utdrag ur rapporten Samma yrke - olika lön som bland annat visar på sambanden mellan högre utbildning och ökade löneskillnader. Utbildning löner sig, men mest för män.

 

2018-07-03 Jämställda löner i Sverige - en utopi?

Lönelotsarnas och Medlingsinstitutets rapporter om lönegapet mellan kvinnor och män presenteras i Almedalen. Vad säger årets siffror? Lönelotsarna har visat att när kvinnor och män har samma yrke har männen högre lön i tre av fyra yrken. Nu fortsätter vi och följer årligen upp löneskillnaderna mellan kvinnodominerade yrken jämfört med andra yrken som inte är kvinnodominerade. På seminariet diskuterar vi och belyser årets lönegap med nya fakta. Arrangör: Inclusion Academy. Plats: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8. Tid: 3 juli kl. 9.45-10.45.

 

2018-06-20 Sveriges Kvinnolobby och Lönelotsarna i gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet om STRUKTURELLA LÖNESKILLNADER

Som enda aktör i Sverige beräknar Lönelotsarna varje år det strukturella lönegapet på hela arbetsmarknaden. Genom att värdera kraven i arbetet för de flesta yrkena på svensk arbetsmarknad har vi kunnat dela in dem i grupper av likvärdiga arbeten och jämföra lönerna. Årets rapport visar att lönerna i kvinnodominerade yrken i genomsnitt är hela 14 procent lägre än i andra jämförbara yrken. De stora löneskillnaderna beror med andra ord på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Se debattartikeln.

 

2018-02-06 Lönelotsarna på forum jämställdhet

Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens som i år arrangeras i Karlstad. Den 6 februari kl. 13 håller Marie Trollvik från Lönelotsarna ett seminarium om hur den nya lagstiftningen kan användas för att utveckla lönekartläggningen och skapa systematik och struktur i arbetet med rekrytering, kompetensutveckling, löne- och medarbetarsamtal. 

 

2017-08-25 Samma yrke - olika lön

Kön bestämmer lön. Det gäller fortfarande i de flesta yrken på den svenska arbetsmarknaden. I Lönelotsarnas senaste studie jämförs löneskillnader mellan kvinnor och män i 366 yrken. I mer än tre fjärdedelar av dem har män högre lön än kvinnor. Studien visar att utbildning lönar sig - men bättre för män. Kvinnors investering i längre utbildning ger betydligt sämre avkastning med flera tusenlappar lägre lön varje månad för samma yrke. Rapporten visar på ett mönster som ständigt upprepas. Kvinnors arbetsinsatser värderas lägre än mäns och kvinnor har lägre lön än män i de flesta yrken på arbetsmarknaden.  

 

2017-06-25 ISlands jämställdhetsminister och Lönelotsarna till almedalen 5 juli

Islands jämställdhetsminister Þorsteinn Víglundsson kommer till Almedalen och berättar om Islands nya lag för jämställda löner på Fredrika Bremer Förbundets seminarium som har fokus på de ojämställda lönerna. Seminariet inleds med lansering av Lönelotsarnas nya rapport "Samma yrke-olika lön". Plats: Nunnegränd 4, Visby. Tid: 5 juli 08.30-10.30

Medverkande:
Þorsteinn Víglundsson, social- och jämställdhetsminister Island
Lena Johansson, Lönelotsarna
Veronica Magnusson, Vision
Linda Palmetzhofer, Handelsanställdas förbund
Moderator: Louise Lindfors, ordförande Fredrika Bremer Förbundet

 

2017-04-04 Norska kvinnor tjänar 14 procent mindre än män

Det visar en ny studie från norska Statistisk Sentralbyrå (SSB). Löneskillnaderna är störst bland heltidsanställda och på högre utbildningsnivåer och skillnaden kvarstår, oavsett hur många faktorer man justerar för. Dagens Näringsliv har sammanfattat de viktigaste slutsatserna.

 

2017-03-15 Avhandling om Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män

Lena Svenaeus, arbetsrättsjurist och tidigare jämställdhetsombudsman, forskar kring jämställda löner. Hennes avhandling visar att lagstiftningen fungerat som en fasad som ger sken av att respektera likalöneprincipen, medan den i verkligheten har upprätthållit och förstärkt den gamla ordningen. Under de 37 år som gått sedan den första svenska jämställdhetslagen 1980 har bara tio fall av lönediskriminering på grund av kön avgjorts i arbetsdomstolen. 

 

2017-02-21 Så ska löneskillnaderna på Island elimineras

På Island har fackförbund, arbetsgivarorganisationer och regering djupdykt i frågan om hur löneskillnaderna ska utrotas. De har utvecklat en lika lön-standard; ett sätt för arbetsgivare att rätta till lönediskriminering och certifieras. Nu vill landets nya jämställdhetsminister göra standarden obligatorisk för alla större arbetsplatser. Läs mer på www.nikk.no/nyheter.

 

2017-01-24 Prislappen för den strukturella löneskillnaden

76 miljarder per år är summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken i Sverige. Det visar Lönelotsarnas studie som är den första som gjorts där löner jämförs i yrken som kan betraktas som likvärdiga vad gäller utbildning, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden. 
Rapporten visar bland annat att genomsnittslönen i yrken där en majoritet kvinnor arbetar är 28 600 kronor, jämfört med 33 900 kronor i yrken där en majoritet män arbetar en skillnad på 5 300 kronor varje månad. Rapporten har tagits fram som ett bidrag till debatten om de strukturella löneskillnaderna på arbetsmarknaden och kan laddas ner här.  Se även debattartikel i Svenska Dagbladet .

 

2017-01-05 Nyheter i Diskrimineringslagen från 1 januari 2017

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år och arbetsgivare med minst 10 anställda ska dokumentera arbetet. Bestämmelser och praxis om löner med mera ingår också som ett av områdena i det övergripande ramverket för arbetet med aktiva åtgärder. Det betyder att arbetsgivare ska undersöka (1), analysera (2), vidta åtgärder (3) och följa upp (4) detta område för alla diskrimineringsgrunderna.
I lönekartläggningen ska även löneskillnader mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, men som har lägre krav och högre lön, omfattas av arbetsgivarens bedömning. Länk till diskrimineringslagen.

 

2016-12-28 Lönelotsarna lanserar ny hemsida

Lönelotsarna är ett nätverk av experter på löner, arbetsvärdering och diskrimineringslagstiftningen som funnits sedan 2005. Verksamheten har legat nere några år, men nu satsar vi igen! Följ oss på www.lonelotsarna.se.