analys lönelots - en snabb och smidig metod

Lönelotsarna erbjuder idag det kostnadsfria verktyget Analys Lönelots. Vi tog över verktyget från Diskrimineringsombudsmannen 2018 och har utvecklat det med alla de funktioner som krävs vid en lönekartläggning enlig diskrimineringslagen.

Analys Lönelots är en snabb och smidig metod som har sitt ursprung i ett av de första könsneutrala arbetsvärderingssystem som togs fram i Sverige på 1990-talet inom ett forskningsprogram på Arbetslivsinstitutet av Anita Harriman och Carin Holm. Verktyget utvecklades vidare hos Jämställdhetsombudsmannen och har sedan reviderats ett antal gånger och tillhandahållits av Diskrimineringsombudsmannen fram till år 2018.

Analys Lönelots är enkel att anpassa till olika organisationers och företags specifika förhållanden.

Verktyget Analys Lönelots består av två delar

  • Ett arbetsvärderingssystem för att bedöma vilka arbeten som är likvärdiga.

  • Ett lönekartläggningsverktyg som ger de tabeller och diagram som behövs för att genomföra en kartläggning och analys av löner i lika och likvärdiga arbeten.

En vägledning visar steg för steg hur man gör en lönekartläggning enligt diskrimineringslagens bestämmelser.  

 

Här kan du läsa mer om hur du laddar ner verktyget

Här kan du läsa om arbetsvärderingsdelen i Analys Lönelots.

Har kan du läsa om lönekartläggningsdelen i Analys Lönelots.