Allmänna frågor om Analys Lönelots

Var finns programmet på min dator när jag har laddat ner det?

I en mapp. Inget sprids ut på datorn, Inga dll-filer. Databasen ligger under "din användare/appdata/weightpoint". Det innebär att om någon annan loggar in på datorn så har den personen inte tillgång till data basen. Man delar genom att säkerhetskopiera och importera.

Personuppgifter och GDPR: Exporteras något från datorn ut på nätet?

När du använder Analys Lönelots exporteras inte data från din dator. Filen som importers till lönekartläggningen sparas inte i databasen och rapporter som skapas har endast du tillgång till.

Analys Lönelots består av två delar: Arbetsvärdering: Här sparas allt du gör i den lokala databasen på din dator. Den innehåller inga personuppgifter.

Lönekartläggning: Den Excelfil som du hämtar från lönesystemet innehåller persnuppgifter som du ska behandla enligt GDPR. Du bör hantera dessa data med försiktighet och radera lönefilen när du inte längre har användning av den.

När du importerar filen till lönekartläggningen sparas inget i databasen. Däremot skapas olika rapporter som du själv förvarar. Rapporterna innehåller inga personnummer eller namn, men det kan finnas arbeten med få anställda som gör att en enskild person blir identifierbar. Dörför bör du spara rapporterna på ett tbetryggande sätt så att du kan använda dem för jämförelser i kommande års lönekartläggningar. Därmed finns motiv enligt GDPR för att spara rapporterna p¨å ett säker sätt. Rapporterna ska raderas när du inte längre har behov av dem. Du ska ha ett biträdesvatal med konsulter som du utbyter persondata med. För att göra uppgifterna mindre känsliga planerar Lönelotsarna att ge möjlighet att i stället för personnummer ha födelseår och kön i Excelfilen från lönekontoret.


Analys Lönelots Arbetsvärdering

Hur delar vi arbetsvärderingar när vi är flera som jobbar med systemet?

Analys Lönelots är en lientversion, det innebär att varje dator får en egen installation av programmet. För att flytta/kopiera en arbetsvärdering till en annan dator: Ta en säkerhetskopia och importera arbetsvärderingen till en annan dator.

Varför ska jag säkerhetskopiera?

Analys Lönelots lagras på din enhet. Om det inte med automatik tas backup på denna enhet är det viktigt att du själv gör det och spar backup-filen på en annan enhet.

Importera arbetsvärdering, varför kan jag inte öppna filen?

Att importera en arbetsvärdering innebär att importera en backup från en gjord arbetsvärdering som sparas med namnet xxxbackup.alx. Det går inte att öppna filen med Microsoft Word eller något annat program. Gå in under Administrera arbetsvärdering och välj Importera den aktuella filen.

Jag har problem att skapa rapporter i Arbetsvärderingen och att köra rapporterna i Lönekartläggningen. Vad kan vara fel?

Vissa antivirusprogram godtar inte att filer skapas på datorn. Vi vet att McAfee skapar problem. Vi har inte funnit något annat sätt än att tillfälligt stänga av McAfee.


Analys Lönelots Lönekartläggning

Lönekartläggning, ska jag välja grupper från Aktuell arbetsvärdering eller Excel-fil?

Om du inte gjort arbetsvärderingen med Analys Lönelots måste du själv ange grupper av likvärdiga arbeten i lönefilen. Om du gjort arbetsvärderingen med Analys Lönelots så väljer du Aktuell arbetsvärdering och får gruppindelningen från systemet. Statistikkod eller befattning kopplar ihop arbetsvärdering och lönekartläggning.

Lönekartläggning, importera lönefil.

Börja med Lönestrukturtabell så att du ser att den fungerar. Det är den enklaste Excelrapporten.

Fel vid import av lönefilen. Specialtecken.

Excel innehåller begränsning i namnet på de flikar som skall skapas. I Befattning: använd inte specialtecken (?+\ m.m.) Total längd på statistikkod plus befattning = 28 tecken.

Fel vid import av lönefilen. Fel på fältnamn i första raden.

Fältnamnen skall stå på första raden i lönefilen och i denna ordning: Personnr – Namn – Statistikkod – Befattning – Heltidslön. Statistikkod fordras enbart om du har den för att koppla ihop lönefilen med arbetsvärderingen. Namn används enbart för att du lättare skall kunna kolla att lönefilen stämmer.

Fel vid import av lönefilen. Formateringar.

Det skall inte vara några formateringar i lönefilen. Det skall heller inte vara filter på första raden. Ibland är det svårt att se om det finns formateringar. Lös det genom att markera alla celler, kopiera, öppna ett nytt tomt Excelark, välj Klistra in special och Klistra in värden. På detta sätt försvinner alla formateringar.

Varför blir det fel arbeten vid import av lönefilen?

Statistikkod och befattning stämmer inte överens i lönefilen. Exporter från lönesystem av lönefiler innehåller ofta fel, t.ex. kan befattning benämnas olika eller ha skrivfel, trots att de har samma befattningskod. Ibland finns fler koder på en befattning. Om du väljer att koppla ihop lönekartläggningen med arbetsvärderingen, är ett tips att ta bort kolumnen Arbete i lönefilen vid importen. (Ett annat sätt är att ge kolumnen ett annat namn och på så sätt veta att den inte används).

Plotterdiagram visas inte för alla arbeten.

För att programmet ska skapa en flik med plotterdiagram krävs minst tre anställda i ett arbete.

Lönekartläggningsfiler.

När man kör Lönekartläggning sparas ingenting i databasen (se ovan) eller på datorn. Därför är det viktigt att du sparar dina lönekartläggningsfiler där du och/eller andra vill ha dem.

Ställs fler krav på lönefilen som importeras?

Excelfilen som importeras till lönekartläggning får inte ha några tomma rader. Filen får heller inte ha någon uppgift som saknas. Då ger Analys Lönelots ett felmeddelande.

Jag får ett fel i lönekartläggningen när jag importerar min lönefil. Vad är fel?

Det kan vara så att du har någon tom rad eller något tomt fält i excelfilen. Alla fält skall vara ifyllda. Ta bort tomma rader och ta bort rader med något tomt fält.

Lönekartläggning med alternativet ”Eget mått”.

Ge kolumnen för det egna måttet ett kort namn, max tio bokstäver. Använd inte specialtecken och inte heller å, ä, ö.