Det är vi som är Lönelotsarna!

Lönelotsarna är plattformen och varumärket för fristående konsulter i samarbete. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med jämställda löner. Här kan du läsa mer om oss. Önskar du en offert? Eller har du andra frågor eller funderingar. Kontakta oss!  Tel.  076 799 2999.
E-post: info@lonelotsarna.se

Har du tekniska frågor om programmet Analys Lönelots kontakta support: support@lonelots.se

 
Anita Harriman.jpg

Anita Harriman

Anita är expert på lönebildning och arbetsvärdering. Hon har drivit och ansvarat för lönepolitiskt utvecklingsarbete som utredare, expert och chef inom olika organisationer och myndigheter. Under flera år har hon varit chef för tillsynsenheten hos Jämställdhetsombudsmannen. Hon har skrivit ett stort antal publikationer om metoder för könsneutral lönebildning och individuell lönesättning och är en av konstruktörerna bakom Analys Lönelots.

 
Lena Johansson.jpg

Lena Johansson

Lena är expert på jämställdhetsstatistik med en bakgrund från Statistiska centralbyrån och regeringskansliet. Hon har medverkat i en mängd statliga utredningar, författat skrifter om jämställda löner och skriften “Könsuppdelad statistik” som används i jämställdhetsanalyser. Hon har också utvecklat indikatorerna som används för att följa upp jämställdhetspolitiken. Lena är expert och medverkar i utbildningar om jämställdhetsanalyser.

 
Matilda Andersson.jpg

Matilda bergkvist

Matilda är föreläsare och konsult och hjälper dagligen chefer, HR och ledning med utbildning och stöd kring aktiva åtgärder, där lönekartläggning ingår. Hon är jämställdhetsstrateg och har lång erfarenhet av att själv ha arbetat praktiskt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom organisationer och på arbetsplatser. Sedan 2013 arbetar hon som konsult och föreläsare och driver konsultbyrån Includer.

 
Sara Jonasson Ginters.jpg

Sara Jonasson Ginters

Sara är konsult inom verksamhetsutveckling med fokus på strategiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Hon har en mångsidig bakgrund från
IT-branschen där hon bland annat arbetat som chef och med verksamhets-utveckling och förändringsledning. Sara erbjuder stöd i arbetet med lönekartläggningar och också gällande frågor som rör mångfaldssäkrad rekrytering, inkluderande organisationer och arbetsmiljö, diskrimi-neringslagen och hur organisationer bäst arbetar utifrån lagkraven m.m.

 
Ulf Larsson.jpg

Ulf Larsson

Ulf stödjer organisationer i utveckling och hantering av lönebildning, löneprocess, individuell lönesättning och lönekartläggning. Han har publicerat skrifter om tillämpningen av individuell lönesättning. Han har en bakgrund som lärare och driver Marknadsutbildningar AB sedan 1995.

 
Arne Nilsson.jpg

Arne Nilsson

Arne har ansvar för supporten på verktyget Analys Lönelots. Det är ett uppdrag han har haft sedan programmet lanserades, både via JämO, DO och nu Lönelotsarna. Arne arbetar som IT-ansvarig på konserthuset i Göteborg.


Föreningen Lönelotsarna är också en ideell förening

Vårt ändamål är att verka för jämställda löner genom

  • att sprida kunskap, bilda opinion och utveckla metoder,

  • att utgöra en plattform för erfarenhetsutbyte och samarbete för aktörer som yrkesmässigt använder lönekartläggningsverktyget Analys Lönelots,

  • att tillhandahålla och utveckla verktyget Analys Lönelots och

  • att driva webbplatsen www.lonelotsarna.se.

Anita Harriman är ordförande för den ideella föreningen.

LonelotsfyrLjus.jpg